Voordelen

Groepsaankopen

Vanuit de samenwerking met Quares, als zijnde Parkmanager op de TTS-zone, kunnen wij voor onze leden reeds een ruim aanbod van faciliteiten binnen de groepsaankopen aanbieden.
Dankzij de voordelige prijsafspraken, kunnen wij voor onze leden mooie besparingen realiseren inzake:

  • Energie
  • Afval
  • Schoonmaak
  • Glaswas
  • Beveiliging
  • Brandveiligheid
  • Hygiëne
  • Groenonderhoud
  • Bureaumateriaal

Wenst u totaal vrijblijvend een offerte op te vragen voor één of meerdere van deze faciliteiten, neem dan contact op met ons Parkmanager, Roland Van Gasse, via het mailadres secretariaat@ttszone.be of via +32 3 710 64 66.

Buurtinformatienetwerk in industriezone TTS Temse

Tijdens de eerste maanden van 2011 werd onze industriezone TTS geplaagd door een golf van inbraken. Als ondernemingsclub die de belangen van de ondernemingen moet dienen, vonden we dat we dit niet zomaar over ons heen konden laten gaan. Er werden gesprekken aangegaan met de politiezone Kruibeke/Temse. Eén van de mogelijke antwoorden hierop was het oprichten van een buurt informatienetwerk (“BIN”). Op 24 februari werd een informatie avond georganiseerd om het systeem van een BIN aan onze leden uit te leggen en te polsen naar de mogelijke interesse en engagementen. Hoewel een BIN nog maar zelden toegepast is in een industriezone (Het BIN is afkomstig vanuit de privé wijken en later overgenomen door bepaalde winkelcentra), maakte deze avond duidelijk dat een BIN binnen ons industrieterrein een meerwaarde zou betekenen voor de veiligheid.

In een eerste fase werd een cel veiligheid opgericht binnen onze industrieclub. Als hoofdverantwoordelijke van de cel en BIN-coördinator werd Peter Depraetere aangesteld. Hij wordt in zijn cel bijgestaan doorPaul Bulterys en Filip De Clercq.


De politiezone Kruibeke/Temse was direct bereid hun schouders onder het project te zetten. Met korpschef Jean-Marie Boudin en commissaris Katty De Bruyn werden verschillende vergaderingen gehouden en dit mondde uit op 18 oktober 2011 in de officiële ondertekening van het charter op het gemeentehuis van Temse in het bijzijn van burgemeester Luc De Ryck.

Volgens de omzendbrief BIN/PLP van 2010 werd dit naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd en goedgekeurd op 9 december 2011. Ondertussen werden ook de contracten gesloten met de privé communicatie netwerk Enoxus en Belgacom voor de communicatielijnen.


Wat is een BIN ?

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de politie en de inwoners (in ons geval : bedrijven) van een bepaald gebied, met als doel het veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle aan te moedigen en de preventie te vergemakkelijken. Het is dus zeker geen burgerwacht die privé patrouilles uitvoert of politionele taken op zich neemt. De communicatie verloopt via de federale politie Gent : Communicatie- en informatiecenter Oost-Vlaanderen (Cicov) en een privé interactief communicatie netwerk Enoxus.

Uniek aan het project in Temse is, dat het BIN werd opgestart in een specifieke industriezone, wat in België een zeldzaamheid is en voor de regio zeker geldt als een primeur.


Hoe verloopt het BIN in de praktijk ?

Het eerste meldingspunt blijft 112. Bij niet dringende zaken kan men tijdens de kantooruren nog altijd bellen naar de lokale politie van Temse op 03/711 02 02.

De politie ter plaatse bepaalt om het BIN al dan niet te activeren (vb bij een vermoeden dat de criminelen nog in de buurt zitten, …) Het niveau van activering kan in samenspraak met de gemandateerde politiebeambte en hoofdcoördinator BIN aangepast worden op basis van verkregen info van de leden (vb vlugger of minder vaak activeren). Wie er de inbraak gemeld heeft of waar de inbraak gebeurd is, speelt geen rol in het al dan niet activeren van het BIN.

Via CICOV (Gent) wordt er een boodschap ingesproken en automatisch via het ENOXUS netwerk worden alle leden op de alarmlijst opgebeld. Daarom is het voor ons belangrijk om de correcte telefoonnummers te bezitten en bij wijziging dit te melden via ons secretariaat (secretariaat@ttszone.be).

Eerst wordt het eerste telefoonnummer opgebeld en indien opgenomen moet dit bevestigd worden met het cijfer 2. Indien niet opgenomen of bevestigd wordt, zal een tweede maal geprobeerd worden. Daarna zal het tweede telefoonnummer tweemaal geprobeerd worden en tenslotte tweemaal het derde telefoonnummer indien de voorgaande oproepen niet bevestigd geweest zijn. Wat onze leden met de verkregen info doen, wordt uiteraard aan iedereen zelf overgelaten.

Iedereen is vrij toe te treden en kan zich op een positieve manier inschrijven in het BIN-project. De jaarlijkse bijdrage wordt vastgelegd op 40 euro (excl BTW). Indien het bedrijf lid is van de TTS ondernemingsclub worden zij tevens lid van het Bin en bedraagt de jaarlijkse bijdrage 25 euro (excl BTW) bijkomend bij het lidgeld.

Volgens de omzendbrief BIN/PLP van 2010, moet ieder lid van het BIN, het huishoudelijk reglement BIN ondertekenen.

Download Huishoudelijk Reglement

Tevens dient een ingevulde gegevensfiche aan het secretariaat bezorgd te worden; een blanco fiche kan aangevraagd worden op het secretariaat via het contactformulier.

Naast de dringende communicatie worden onze leden via mail ook op de hoogte gehouden van verdachte situaties of andere aspecten van de veiligheid op onze industriezone. Ook worden er waarschuwingsborden van het BIN geplaatst aan de ingangen van onze industriezone en zijn er gratis stickers verkrijgbaar voor alle BIN leden op ons secretariaatvia het contactformulier.

Er is ook systematisch opvolging van de feiten en gebeurtenissen en periodiek overleg tussen de ondernemingsclub en de politie. De contactpersoon binnen de TTS ondernemingsclub is Roland Van Gasse, secretariaat@ttszone.be, 03 710 64 66.

©TTS ondernemingsclub VZW | Disclaimer
Website ontwikkeld door