BELANGRIJK BERICHT VOOR DUURZAME ONDERNEMERS

INSTALLATIE- EN FINANCIERINGSRUIMTE VOORZIEN N.A.V. DE AFSCHAFFING GROENESTROOM-CERTIFICATEN VOOR NIEUWE ZONNEPANEEL-INSTALLATIES.(AFSCHAFFING UITGESTELD NAAR 31/05/2021)

 

 

De afschaffing van de groenestroomcertificaten was initieel voorzien voor 31 december 2020, inmiddelsheeft de overheid dit uitgesteld tot ongeveer 31 mei 2021 (twee maanden na eerste call). Een subsidie datuw bedrijf nog kan benutten. Door gebruik te maken van deze groenestroomcertificaten kan u de terugverdientijd (ROI) van de installatie stevig inkorten met een grotere besparing als gevolg, ongeacht ofhet gaat om een aankoop of huur van een installatie.

Indien u nog gebruik wenst te maken van de huidige subsidieregeling, dan zal u vlot en spoedig moetenhandelen. De installatie moet niet enkel geplaatst, maar ook aangesloten en gekeurd zijn voor 31 mei.Naast de termijnen voor de installatie dient u ook rekening te houden met een netstudie (gebruikelijk 40dagen) en een stabiliteitsstudie. Daarnaast zien we dat de installateurs hun planning razendsnel vol loopt.

Om voor onze bedrijven deze opportuniteit open te houden, heeft Quares bij een aantal installateursruimte voorbehouden, wie tegen 15 februari beslist tot de plaatsing van een zonnepaneleninstallatie kannog geholpen worden.

 

Investeringssteun

Na eind mei 2021 zullen dergelijke projecten in aanmerkingkomen voor een eenmalige investeringssteun dat zal verlopenvia een projectoproep. De overheid voorziet hiervoor 25miljoen euro. Tijdens de eerste projectoproep kan er eenmaximum van 22 euro/MWh worden toegekend over eenperiode van 20 jaar. Dit bedrag kan variëren per projectoproep.

Het grote verschil is dat deze subsidie niet meer gegarandeerdwordt. Wie de meeste groene elektriciteit opwekt per eurogevraagde steun, maakt het meeste kans. (De eerste call voorziet€5.000.000 en de tweede call later op het jaar zou €20.000.000bedragen, dit inclusief de subsidies voor de kleine windmolens.)

Mocht uw dossier in aanmerking komen voor deze subsidie, zaldeze zeker lager liggen dan de steunmaatregelen die je vandaagnog kan verkrijgen via de groenestroomcertificaten.

Conclusie: Indien u nadenkt over een het plaatsen vaneen zonnepaneelinstallatie kan u best zo snel mogelijkinvesteren of gebruik maken van eenderdepartijfinanciering.

 

Financieringsmogelijkheden

Er zijn financieel meerdere mogelijkheden om een dergelijk project te realiseren. Zo kanu naast het aankopen ook opteren voor een huurkoopovereenkomst (operationeleleasing) of de installatie uitbesteden via een power purchase agreement (PPA) waarbij udan de ter plaatse opgewekte hernieuwbare stroom aankoopt volgens uw verbruik.Hierdoor hoeft u zelf geen liquide middelen vrij te maken of zelf te investeren.Daarnaast wordt uw balans niet belast en is er een volledige ontzorging met een totalewaarborg naar interventies en materiaal. Zo kan u zich volop concentreren op uw corebusiness en alsnog genieten van deze subsidie.

Huurkoop formule:

Er wordt een vaste prijs per maand per paneel berekend voor de installatiedewelke wordt gerealiseerd op uw dak. U betaalt dit vast maandelijks bedraggeduurde 15 jaar waarna de installatie kosteloos wordt overgedragen. De uit destudie vooropgestelde installatie zal ervoor zorgen dat de vaste maandelijksehuurkost een stuk lager zal liggen dan de besparing op uw energie factuur, met dusprofit tot gevolg.

Power Purchase Agreement

U geeft een derde partij toestemming een installatie te plaatsen op uw dak dewelkezij financieren. Er wordt een vaste energieprijs berekend, dewelke beduidend lagerligt dan uw huidige energieprijs, waaraan u momenteel groene stroom kuntaankopen. Na 20 jaar wordt de installatie kosteloos overgedragen en geniet u 100%van de gratis opgewekte groene energie.

Hierdoor hoeft u zelf geen eigen middelen te investeren en kan u tochverduurzamen met een financieel voordeel als gevolg.

Via uw parkmanager kan u hierover meer info ontvangen, of neem rechtstreekscontact op met de verantwoordelijke contactpersoon binnen Quares -hendrik.pinxten@jadesynergies.be

https://jade.quares.be/nl/

 

┬ęTTS ondernemingsclub VZW | Disclaimer
Website ontwikkeld door