Nuttige info

TEMSE
www.temse.be
AD De zaat, Frans Boelplein 1, 9140 Temse
03 710 12 12

Openingsuren AC De Zaat:
Maandag: 8:30 - 12:00u
Dinsdag: 8:30 - 12:00u
Woensdag: 8:30 - 12:00 13:30 -16:00u
Donderdag: 8:30 - 12:00u
Vrijdag: 8:30 - 12:00u
Zaterdag: 8:30 - 12:00u enkel Infobalie en Burgerzaken

ST-NIKLAAS
www.sint-niklaas.be
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas
03 778 30 00

Openingsuren Stadhuis:
Maandag: 8:15 - 12:15u
Dinsdag: 8:15 - 12:15 en 13:30 -16:00u*
Woensdag: 8:15 - 12:15 en 13:30 -16:00u
Donderdag: 8:15 - 12:15u
Vrijdag: 8:15 - 12:15 en 13:30 -16:00u

ALGEMENE NOODNUMMERS

AMBULANCE / BRANDWEER112
POLITIE101
GASGEUR0800 65 065
WATER STORINGEN02 238 96 99
ELECTRICITEIT STORINGEN078 35 35 00
ANTI-GIF070 245 245
ALG. HUISARTSEN1733
ZELFMOORDLIJN1813
CHILD FOCUS116000

TEMSE

AC DE ZAAT03 710 12 12
POLITIEKANTOOR03 711 02 02
BRANDWEERPOST03 771 13 20
OCMW03 710 25 04
WACHTDIENST HUISARTSEN03 711 27 49

SINT-NIKLAAS

STADHUIS03 778 30 00
POLITIEKANTOOR03 760 65 00
BRANDWEERPOST03 777 71 72
OCMW03 778 57 51
WACHTDIENST HUISARTSEN03 778 57 51

ALGEMENE NUMMERS

WACHTDIENST APOTHEKERS0903 99 000
AZ NIKOLAAS03 760 60 60
DE WATERGROEP09 348 39 11
EANDIS078 35 35 34
DIRECTE BELASTINGEN0257 800 10
ONTVANGKANTOOR0257 800 20
CONTROLE BTW0257 800 00
KADASTERCONTROLE0257 535 70
REGISTRATIEKANTOOR0257 537 10
VREDEGERECHT03 760 94 32
POSTKANTOOR022 01 23 45

ZELFSTANDIG ONDERNEMEN

TEMSE

KMO-AMBTENAAR - LINDA VANDER STRAETEN 03 710 12 64
MOBILITEIT-AMBTENAAR – DAVY DECOCK03 710 12 24

SINT-NIKLAAS

LOKALE ECONOMIE - ERIC VAN REMOORTEL 03 778 30 67
CENTRUMMANAGER - NELE DE KLERCK 03 778 31 91
KMO-LOKET03 778 31 81

ALGEMEEN

AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN 0800 20 555
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 09 276 26 00
AQUAFIN - info@aquafin.be03 450 45 11
FEDERALE OVERHEID ECONOMIE - www.economie.fgov.be02 277 69 05
INTER WAAS 03 780 52 00
POM 09 267 86 00
RSZ - www.rsz.fgov.be02 509 31 11
RVA SINT-NIKLAAS - www.rva.be03 780 59 70
VDAB 0800 30 700
SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN 03 760 08 20

BELANGENVERENIGINGEN

TTS ONDERNEMINGSCLUB - Voorzitter - ROLAND VAN GASSEsecretariaat@ttszone.be03 710 64 66
ONDERNEMEND TEMSE - Bestuurder - PHILIPPE VAN ROBAEYSinfo@ondernemend-temse.be03 711 19 91
VOKA ANTWERPEN-WAASLAND - Directeur - DIRK BULTEEL dirk.bulteel@voka.be03 776 34 64
UNIZO TEMSE - Voorzitter - PATRICK MICHIELSondernemerslijn@unizo.be03 771 37 00
CONFEDERATIE BOUW OOST-VLAANDEREN - Directeur - JOHAN WAUMANoost-vlaanderen@confederatiebouw.be03 760 47 80
BEDRIJVENPARKEN SINT-NIKLAAS BEPASIN – Voorzitter JORIS THYSinfo@bepasin.be03 766 18 18

Groepsaankopen

Vanuit de samenwerking met Quares, als zijnde Parkmanager op de TTS-zone, kunnen wij voor onze leden reeds een ruim aanbod van faciliteiten binnen de groepsaankopen aanbieden.
Dankzij de voordelige prijsafspraken, kunnen wij voor onze leden mooie besparingen realiseren inzake:

  • Energie
  • Afval
  • Schoonmaak
  • Glaswas
  • Beveiliging
  • Brandveiligheid
  • Hygiëne
  • Groenonderhoud
  • Bureaumateriaal

Wenst u totaal vrijblijvend een offerte op te vragen voor één of meerdere van deze faciliteiten, neem dan contact op met ons Parkmanager, Roland Van Gasse, via het mailadres secretariaat@ttszone.be of via +32 3 710 64 66.

Buurtinformatienetwerk in industriezone TTS Temse

Tijdens de eerste maanden van 2011 werd onze industriezone TTS geplaagd door een golf van inbraken. Als ondernemingsclub die de belangen van de ondernemingen moet dienen, vonden we dat we dit niet zomaar over ons heen konden laten gaan. Er werden gesprekken aangegaan met de politiezone Kruibeke/Temse. Eén van de mogelijke antwoorden hierop was het oprichten van een buurt informatienetwerk (“BIN”). Op 24 februari werd een informatie avond georganiseerd om het systeem van een BIN aan onze leden uit te leggen en te polsen naar de mogelijke interesse en engagementen. Hoewel een BIN nog maar zelden toegepast is in een industriezone (Het BIN is afkomstig vanuit de privé wijken en later overgenomen door bepaalde winkelcentra), maakte deze avond duidelijk dat een BIN binnen ons industrieterrein een meerwaarde zou betekenen voor de veiligheid.

In een eerste fase werd een cel veiligheid opgericht binnen onze industrieclub. Als hoofdverantwoordelijke van de cel en BIN-coördinator werd Peter Depraetere aangesteld. Hij wordt in zijn cel bijgestaan doorPaul Bulterys en Filip De Clercq.


De politiezone Kruibeke/Temse was direct bereid hun schouders onder het project te zetten. Met korpschef Jean-Marie Boudin en commissaris Katty De Bruyn werden verschillende vergaderingen gehouden en dit mondde uit op 18 oktober 2011 in de officiële ondertekening van het charter op het gemeentehuis van Temse in het bijzijn van burgemeester Luc De Ryck.

Volgens de omzendbrief BIN/PLP van 2010 werd dit naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd en goedgekeurd op 9 december 2011. Ondertussen werden ook de contracten gesloten met de privé communicatie netwerk Enoxus en Belgacom voor de communicatielijnen.


Wat is een BIN ?

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de politie en de inwoners (in ons geval : bedrijven) van een bepaald gebied, met als doel het veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle aan te moedigen en de preventie te vergemakkelijken. Het is dus zeker geen burgerwacht die privé patrouilles uitvoert of politionele taken op zich neemt. De communicatie verloopt via de federale politie Gent : Communicatie- en informatiecenter Oost-Vlaanderen (Cicov) en een privé interactief communicatie netwerk Enoxus.

Uniek aan het project in Temse is, dat het BIN werd opgestart in een specifieke industriezone, wat in België een zeldzaamheid is en voor de regio zeker geldt als een primeur.


Hoe verloopt het BIN in de praktijk ?

Het eerste meldingspunt blijft 112. Bij niet dringende zaken kan men tijdens de kantooruren nog altijd bellen naar de lokale politie van Temse op 03/711 02 02.

De politie ter plaatse bepaalt om het BIN al dan niet te activeren (vb bij een vermoeden dat de criminelen nog in de buurt zitten, …) Het niveau van activering kan in samenspraak met de gemandateerde politiebeambte en hoofdcoördinator BIN aangepast worden op basis van verkregen info van de leden (vb vlugger of minder vaak activeren). Wie er de inbraak gemeld heeft of waar de inbraak gebeurd is, speelt geen rol in het al dan niet activeren van het BIN.

Via CICOV (Gent) wordt er een boodschap ingesproken en automatisch via het ENOXUS netwerk worden alle leden op de alarmlijst opgebeld. Daarom is het voor ons belangrijk om de correcte telefoonnummers te bezitten en bij wijziging dit te melden via ons secretariaat (secretariaat@ttszone.be).

Eerst wordt het eerste telefoonnummer opgebeld en indien opgenomen moet dit bevestigd worden met het cijfer 2. Indien niet opgenomen of bevestigd wordt, zal een tweede maal geprobeerd worden. Daarna zal het tweede telefoonnummer tweemaal geprobeerd worden en tenslotte tweemaal het derde telefoonnummer indien de voorgaande oproepen niet bevestigd geweest zijn. Wat onze leden met de verkregen info doen, wordt uiteraard aan iedereen zelf overgelaten.

Iedereen is vrij toe te treden en kan zich op een positieve manier inschrijven in het BIN-project. De jaarlijkse bijdrage wordt vastgelegd op 40 euro (excl BTW). Indien het bedrijf lid is van de TTS ondernemingsclub worden zij tevens lid van het Bin en bedraagt de jaarlijkse bijdrage 25 euro (excl BTW) bijkomend bij het lidgeld.

Volgens de omzendbrief BIN/PLP van 2010, moet ieder lid van het BIN, het huishoudelijk reglement BIN ondertekenen.

Download Huishoudelijk Reglement

Tevens dient een ingevulde gegevensfiche aan het secretariaat bezorgd te worden; een blanco fiche kan aangevraagd worden op het secretariaat via het contactformulier.

Naast de dringende communicatie worden onze leden via mail ook op de hoogte gehouden van verdachte situaties of andere aspecten van de veiligheid op onze industriezone. Ook worden er waarschuwingsborden van het BIN geplaatst aan de ingangen van onze industriezone en zijn er gratis stickers verkrijgbaar voor alle BIN leden op ons secretariaatvia het contactformulier.

Er is ook systematisch opvolging van de feiten en gebeurtenissen en periodiek overleg tussen de ondernemingsclub en de politie. De contactpersoon binnen de TTS ondernemingsclub is Roland Van Gasse, secretariaat@ttszone.be, 03 710 64 66.

25 mei start de nieuwe privacy wetgeving (GDPR) met gevolgen voor het bijhouden van persoonsgegevens. Een nieuwe brochure voor kmo’s maakt je wegwijs.

Verzamelen van persoonsgegevens wordt ingeperkt

Door de opkomst van Facebook, Instagram, en andere online platformen die tal van persoonlijke data verzamelen en daarnaast het wijdverspreide gebruik van cold mailing door televerkoopbedrijven is er heel veel te doen geweest rond de bescherming van persoonlijke gegevens.

De Europese Commissie wil de bestaande misbruiken aan banden leggen met de invoering van de General Data Protection Regulation (GDPR) die van kracht is op 25 mei 2018. Deze nieuwe wetgeving wil de burger beter beschermen en creëert een aantal nieuwe verplichtingen voor bedrijven.

Gevolgen voor Vlaamse kmo’s

Hierbij wordt er weinig onderscheid gemaakt naargelang de grootte of het soort onderneming. Veel Vlaamse kmo’s die een bestand bijhouden met persoonsgegevens (klanten, personeel, leveranciers ...) worden bijgevolg geraakt door deze regelgeving maar beseffen dit misschien nog niet.

Brochure van de Privacycommissie

Om onze bedrijven te informeren heeft de Privacycommissie een nieuwe heldere brochure opgesteld die de ondernemers helpt om hun gegevensbestanden in overeenstemming te brengen met deze regelgeving.

Je kan de gids via hun website bekijken of downloaden.

Nuttige links:

PDF Voorbeeld privacy verklaring
Sint-Niklaas Privacy Disclaimer
Sint-Niklaas Portretrecht
©TTS ondernemingsclub VZW | Disclaimer
Website ontwikkeld door