EEN MASTERPLAN VOOR HET BEDRIJVENTERREIN

EEN MASTERPLAN VOOR HET BEDRIJVENTERREIN

Het voorwerp van de opdracht is de opmaak van een masterplan voor de reconversie van het bedrijventerrein TTS. Het projectgebied TTS (afkomstig van Temse, Tielrode, Sint-Niklaas) is een regionaal bedrijventerrein van 216 ha, gelegen op het grondgebied van de gemeente Temse en de Stad Sint-Niklaas in de provincie Oost-Vlaanderen. Het werd ontwikkeld begin jaren ’70. Er zijn ruim 200 bedrijven gevestigd met een zeer uiteenlopend profiel qua bedrijfsvoering: van grote tot kleine logistieke bedrijven, groot- en detailhandel, concessiehouders, opleidingscentra en maakindustrie. Het bedrijventerrein beantwoordt niet meer aan de normen van een eigentijds industriegebied. Het masterplan zal een kader vormen om de levensduur van het bedrijventerrein te verlengen, door een gefaseerde en haalbare transformatie naar een duurzaam en hedendaags bedrijventerrein met aandacht voor bereikbaarheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.

© TTS ondernemingsclub VZW | Privacy | Disclaimer

Website design & development by Logo Popkorn