In de stalen draagstructuur - waarop de eigenlijke weg is gelegd – zijn na visuele inspectie in 2017 scheuren vastgesteld. Al sinds 2014 werden in de brugplaat van de basculebrug verschillende kleinere scheuren telkens lokaal hersteld. De nieuwe vaststellingen noopten echter tot een ingrijpender aanpak. 

Na blootlegging van de orthotrope brugdekplaat dit voorjaar werd een uitgebreide ultrasone inspectie uitgevoerd. Hierbij kwam aan het licht dat de aantasting van het metaal zich op veel meer plaatsen voordeed dan uit visuele inspectie kon zijn gebleken. 

Er waren twee keuzes: deze nieuwe aantasting gelijktijdig aanpakken of later de werf opnieuw opstarten. De basiskosten voor de opbouw en afbraak van een werf van deze aard, waaronder het plaatsen en verwijderen van stellingen boven én onder de brug, zijn dermate hoog, dat een gelijktijdige aanpak vanuit economisch oogpunt de enige redelijke conclusie was. De meerkosten voor het herhaaldelijk herinrichten van de werf voor kortere periodes waren immers torenhoog. Ook de tijd die nodig is voor de herhaaldelijke opbouw en afbraak van de werf, met bijkomende verkeershinder van dien, werd mee in overweging genomen. 

De verkeersproblemen die deze werkzaamheden veroorzaken zijn uiteraard vervelend, ook voor diegenen die de werkzaamheden onder zware publieke druk uitvoeren. Toch is het van het grootste belang dat de arbeiders deze correct en met de gepaste zorgvuldigheid kunnen uitvoeren. Hun veiligheid en die van de toekomstige gebruikers is de eerste prioriteit. 

Een klus van deze omvang en met deze impact op het verkeer, vereist bijzondere inspanningen van zowel de aannemer, de bouwheer als de gebruiker. Van de aannemer en de bouwheer wordt verwacht dat ze alles in het werk stellen om de werkzaamheden in de tijd te beperken, zonder in te boeten aan kwaliteit en met inachtneming van de veiligheidscriteria (beschermende maatregelen, maximale werktijd e.a.). 

In weerwil van wat sommigen beweren, wordt er wel degelijk ook tijdens de nacht aan de brug gewerkt. Daarenboven worden de werkzaamheden hoofdzakelijk buiten het blikveld van het publiek uitgevoerd, met name onder de witte werftent en op de hangstelling aan de onderzijde. Niet alle werk wordt op de brug zelf uitgevoerd, de vervaardiging van de afgebeelde beugels en alle plaatwerk wordt in het atelier van de aannemer voorbereidt. 

Net zoals de aantasting van de brug niet zichtbaar was met het blote oog, is volgens ook voor passanten moeilijk een beeld te vormen van de inspanningen die worden geleverd om dit werk zo snel als menselijk mogelijk te verrichten. Daarom hopen we ook te mogen rekenen op het begrip en het geduld van de gebruikers. Help daarom altijd mee om een vlotte verkeerstroom te garanderen. Dat kan simpel door een gelijkmatige snelheid aan te houden, vlot aan te sluiten en de blik op de weg gericht te houden. 

© TTS ondernemingsclub VZW | Privacy | Disclaimer

Website design & development by Logo Popkorn