Beste allen

Dossiernummers kunnen aangevraagd worden tot 10 augustus 2018 op de website www.pendelfonds.be. De subsidiedossiers moeten uiterlijk op 29 oktober 2018 om 23.59 stipt ingediend zijn.

Opgelet: deze oproep heeft enkel betrekking op bepaalde fietsmaatregelen.

Alle beschikbare info vind je hieronder en op de de website van het pendelfonds.

Wat is het?

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn met een maximum van 200.000,00 euro. De projectduur is maximaal 4 jaar. 

De goedgekeurde projecten uit de 8e, 9e en 10e oproep kan je hier inkijken. Deze link is geldig tot 19 juli, nadien kan je een nieuwe link per mail opvragen.

Opgelet: in de huidige, 12e oproep kunnen enkel fietsmaatregelen ingediend worden; in de 8e t.e.m. de 10e oproep konden meer uitgebreide maatregelenpakketten ingediend worden.

 

Wie kan een subsidie bij het Pendelfonds aanvragen?

-          Bedrijven (of groepen van bedrijven) samen met andere private organisaties (of groepen van private organisaties).

-          Bedrijven (of groepen van bedrijven) samen met lokale of provinciale overheden. Opgelet: wanneer er een lokale of provinciale overheid betrokken is, moet 50% + 1 euro van de subsidies gaan naar de private partner(s)

De indiener(s) moeten samen minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen.

Opmerking: net zoals de 11e oproep wordt in de 12e oproep GEEN onderscheid gemaakt tussen bedrijven die gelegen zijn in filegevoelige of niet-filegevoelige gebieden. Alle bedrijven met vestiging(-en) in Vlaanderen kunnen bijgevolg indienen.

Voor welke projecten kan er subsidie aangevraagd worden?

Volgende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie:

1. Infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen faciliteren

2. De aankoop en leasing van bedrijfsfietsen

3. Fietsvergoedingen

 

Hoe gebeurt het indienen van een dossier?

Dit gebeurt in 3 stappen :

  1. Allereerst dient u een dossiernummer aan te vragen. Dit kan via deze link: http://www.pendelfonds.be/indienen-ingang.php. U krijgt meteen een ontvangstmelding in uw mailbox, samen met verdere instructies. 
    Dit dient u ten laatste op 10 augustus 2018 te doen. 
  2. Binnen de 2 weken nadat u uw dossiernummer heeft aangevraagd, krijgt u van het Provinciaal MobiliteitsPunt in uw provincie een mail met daarin:
    1. De inloggegevens voor het Pendelfondsportaal;

2.      Instructies voor het aanleveren van de adresgegevens die nodig zijn om het potentieel van uw project te berekenen.

    1. Het indieningsformulier;

Nadat u de potentieelberekening ontvangen heeft, vult u het indieningsformulier voorlopig in. Wanneer u denkt dat u klaar bent, vraagt u per mail advies aan uw Provinciaal MobiliteitsPunt, ten laatste op 29 september 2018 om 23.59 u. Wanneer u de voorlopige versie op het portaal plaatst, zijn geen wijzigingen meer mogelijk. Het is dus erg belangrijk om dit via mail te doen.

3.      Nadat uw indieningsformulier definitief en volledig is ingevuld, kunt u opnieuw inloggen in uw online dossier (via de knop Inloggen, zie stap 2). Het finale indieningsformulier moet u hier ten laatste op 29 oktober 2018 om 23.59 u. stipt opladen en definitief indienen, samen met de bijhorende bijlagen en het bewijs van het verplichte vakbondsoverleg.

LET OP. De dossiers moeten alleszins uiterlijk op 29 oktober 2018 om 23.59 u. stipt ingediend zijn.

De minister beslist over de ingediende dossiers na advies van een Begeleidingscommissie.

Voorbeelden van bedrijven die reeds een goedgekeurd Pendelfondsproject hebben (1e tem 10e oproep)

Bedrijvenzone Drongen I, Vegho (Vereniging van Gentse havengebonden Ondernemingen), Arcelor Mittal Gent, Universiteit Gent, Bedrijvenzone De Prijkels te Deinze, Familiehulp, Odice, Vision, Maatschappij Linkerscheldeoever, MPI Sint-Lievenspoort, Familiezorg Oost-Vlaanderen, Kaho Sint-Lieven, Ecopuur Nevele, Karakters, AZ Oudenaarde, Magnetrol Zele, vzw Ardoyen, Media Markt – Saturn, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuidoost-Vlaanderen, Woonzorgcentrum Zuidoost-Vlaanderen, vzw Sint-Lodewijk, O.C. Br. Ebergiste, Borealis Kallo, The Outsider Vlaamse Ardennen, Kompas vzw, CM Waas en Dender, IVV Sint-Vincentius, MFC Sint-Gregorius Gentbrugge, DVC De Triangel Lovendegem, Anglo Belgian Corporation Gent, De Loods vzw Aalst, AZ Sint-Blasius Dendermonde, Barry Callebaut Lebbeke en Aalst, WZC De Foyer Gent, Upgrade Estate Gent. De geslaagde projecten ikv de 11e oproep zijn nog niet bekendgemaakt (svz 12/7/2018).

 

Meer informatie

www.pendelfonds.be

Provinciaal MobiliteitsPunt Oost-Vlaanderen

Tinneke De Caluwe, Bart Deceuninck en Francis Oosterlinck. 

Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent 

Tel. 09 267 75 09

mobiliteit@oost-vlaanderen.be

© TTS ondernemingsclub VZW | Privacy | Disclaimer

Website design & development by Logo Popkorn